Nazwisko i imię:
Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899).
Tytuł:
Historya święta i katechizm dla dzieci przez X. S. Kozłowskiego kanonika kated. wileńskiej, rektora dyec. semin. Wydanie drugie.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1862,
Opis/komentarz:
w 12ce, str. 119.
Całość:
Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899).
Historya święta i katechizm dla dzieci przez X. S. Kozłowskiego kanonika kated. wileńskiej, rektora dyec. semin. Wydanie drugie.
Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1862,
w 12ce, str. 119.