Nazwisko i imię:
Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899).
Tytuł:
Historya święta i katechizm dla dzieci. Przez X. S. Kozłowskiego.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, nakł. i druk. J. Zawadzkiego, 1859,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 144; złp. 2. W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, str. 456, autorstwo przypisano mylnie ks. Stanisławowi Kozłowskiemu. Nar.
Całość:
Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899).
Historya święta i katechizm dla dzieci. Przez X. S. Kozłowskiego.
Wilno, nakł. i druk. J. Zawadzkiego, 1859,
w 8ce, str. 144; złp. 2.
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, str. 456, autorstwo przypisano mylnie ks. Stanisławowi Kozłowskiemu.
Nar.