Nazwisko i imię:
Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899).
Tytuł:
Historya święta dla użytku młodzieży. Przez X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa Metropolitalnego Mohilewskiego. Część druga. Hystorya (!) Nowego Testamentu. Wydanie 14, niezmienione z wydania 1886 r.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1896,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 227. Na s. 5-6: Przedmowa (autora, niepodpisana). Lub.Un.Kat. - Nar. -Wilno, Bibl.Nar. - Toż. Przez X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa Metropolitalnego Mohilewskiego. Część pierwsza. Historya Starego Testamentu. Wydanie 15-e niezmienione z wydania 1896 r. Tamże, 1898, w 8ce, str. 248. Na s. 5-15: Przedmowa (autora, niepodpisana). Nar. - Wilno, Bibl.Nar. - Toż. Przez X. S. Kozłowskiego, Arcybiskupa Metropolitalnego Mohilewskiego. Część druga. Historya Nowego Testamentu. Wyd. 15-e niezmienione z wyd. 1896 r. Tamże, 1898, w 8ce, str. 221; za obie części kop. 50. Na s. 5-6: Przedmowa (autora, niepodpisana). Lub.Un.Kat. -Wilno, Bibl.Nar.
Całość:
Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899).
Historya święta dla użytku młodzieży. Przez X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa Metropolitalnego Mohilewskiego. Część druga. Hystorya (!) Nowego Testamentu. Wydanie 14, niezmienione z wydania 1886 r.
Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1896,
w 8ce, str. 227.
Na s. 5-6: Przedmowa (autora, niepodpisana).
Lub.Un.Kat. - Nar. -Wilno, Bibl.Nar.
- Toż. Przez X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa Metropolitalnego Mohilewskiego. Część pierwsza. Historya Starego Testamentu. Wydanie 15-e niezmienione z wydania 1896 r. Tamże, 1898, w 8ce, str. 248.
Na s. 5-15: Przedmowa (autora, niepodpisana).
Nar. - Wilno, Bibl.Nar.
- Toż. Przez X. S. Kozłowskiego, Arcybiskupa Metropolitalnego Mohilewskiego. Część druga. Historya Nowego Testamentu. Wyd. 15-e niezmienione z wyd. 1896 r. Tamże, 1898, w 8ce, str. 221; za obie części kop. 50.
Na s. 5-6: Przedmowa (autora, niepodpisana).
Lub.Un.Kat. -Wilno, Bibl.Nar.