Nazwisko i imię:
Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899).
Tytuł:
Historya święta dla użytku młodzieży, cz. II. Historya nowego testamentu. Wyd. 14te.
Miejsce i rok wydania:
Wilno (?), nakł. i druk. J. Zawadzkiego (?), 1894;
Opis/komentarz:
kop. 50. Informację o takiej edycji podaje pierwsze wydanie Bibliografii Polskiej XIX st., 1889-1900, t. II, Kraków 1907, s. 339. Adres wydawniczy zapisany jako "tamże", niejasny w kontekście poprzedzających opisów i odpowiadających im egzemplarzy. Czy nie identyczne z wydaniem opisanym poniżej?
Całość:
Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899).
Historya święta dla użytku młodzieży, cz. II. Historya nowego testamentu. Wyd. 14te.
Wilno (?), nakł. i druk. J. Zawadzkiego (?), 1894;
kop. 50.
Informację o takiej edycji podaje pierwsze wydanie Bibliografii Polskiej XIX st., 1889-1900, t. II, Kraków 1907, s. 339. Adres wydawniczy zapisany jako "tamże", niejasny w kontekście poprzedzających opisów i odpowiadających im egzemplarzy.
Czy nie identyczne z wydaniem opisanym poniżej?