Nazwisko i imię:
Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899).
Tytuł:
Historya święta dla użytku młodzieży przez X. S. Kozłowskiego rektora semin. dyec. kanonika kated. wileńskiej. Część pierwsza. Historya Starego Testamentu.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1857,
Opis/komentarz:
w 12ce, str. 4 nl., 224; złp. 10. W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, str. 456, autorstwo przypisano mylnie ks. Stanisławowi Kozłowskiemu. Jag. - Nar. (?) - Wilno, Bibl.Akad. Nauk -Wilno, Bibl.Nar. - Toż, przez X. S. Kozłowskiego rektora semin. dyec. kanonika kated. wileńskiej. Część druga. Historya Nowego Testamentu. Tamże, 1858, w 12ce, str. 235, mapy 2. Na s. 5-6: Przedmowa (autora, niepodpisana). Dołączone mapy: Ziemia obiecana podzielona na 12. pokoleń; Palestyna za czasów Chrystusa Pana. W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 456, autorstwo przypisano mylnie ks. Stanisławowi Kozłowskiemu. Jag. - Nar. - Wilno, Bibl.Akad.Nauk - Wilno, Bibl.Nar. - Toż. przez X. S. Kozłowskiego rektora semin. dyec. kanonika kated. wileńskiej. Część pierwsza. Historya Starego Testamentu. Wydanie drugie. Tamże, 1859, w 12ce, str. XII, 212. Na s. V-XII: Przedmowa (autora, niepodpisana). Jag. - Nar. - Wilno, Bibl.Nar. - Toż. przez X. S. Kozłowskiego rektora semin. dyec. kanonika kated. wileńskiej. Część druga. Historya Nowego Testamentu. Wydanie drugie. Tamże, 1859, w 12ce, str. 216. Na s. 5-6: Przedmowa (autora, niepodpisana). Jag. - Kraków, Bibl.Dominikanów - Nar. - Wilno, Bibl.Nar. - Toż, przez X. S. Kozłowskiego rektora semin. dyec. kanonika kated. wileńskiej. Część pierwsza. Historya Starego Testamentu. Wydanie trzecie. Tamże, 1860, w 12ce, str. XII, 212. Na s. V-XII: Przedmowa (autora, niepodpisana). Kraków, Bibl.Dominikanów - Wilno, Bibl.Akad.Nauk - Wilno, Bibl.Nar. - Wilno, Bibl.Un. - Toż, przez X. S. Kozłowskiego rektora semin. dyec. kanonika kated. wileńskiej. Część druga. Historya Nowego Testamentu. Wydanie trzecie. Tamże, 1860, w 8ce, str. 219. Wilno, Bibl. Akad.Nauk -Wilno, Bibl.Nar.
Całość:
Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899).
Historya święta dla użytku młodzieży przez X. S. Kozłowskiego rektora semin. dyec. kanonika kated. wileńskiej. Część pierwsza. Historya Starego Testamentu.
Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1857,
w 12ce, str. 4 nl., 224; złp. 10.
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, str. 456, autorstwo przypisano mylnie ks. Stanisławowi Kozłowskiemu.
Jag. - Nar. (?) - Wilno, Bibl.Akad. Nauk -Wilno, Bibl.Nar.
- Toż, przez X. S. Kozłowskiego rektora semin. dyec. kanonika kated. wileńskiej. Część druga. Historya Nowego Testamentu. Tamże, 1858, w 12ce, str. 235, mapy 2.
Na s. 5-6: Przedmowa (autora, niepodpisana).
Dołączone mapy: Ziemia obiecana podzielona na 12. pokoleń; Palestyna za czasów Chrystusa Pana.
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 456, autorstwo przypisano mylnie ks. Stanisławowi Kozłowskiemu.
Jag. - Nar. - Wilno, Bibl.Akad.Nauk - Wilno, Bibl.Nar.
- Toż. przez X. S. Kozłowskiego rektora semin. dyec. kanonika kated. wileńskiej. Część pierwsza. Historya Starego Testamentu. Wydanie drugie. Tamże, 1859, w 12ce, str. XII, 212.
Na s. V-XII: Przedmowa (autora, niepodpisana).
Jag. - Nar. - Wilno, Bibl.Nar.
- Toż. przez X. S. Kozłowskiego rektora semin. dyec. kanonika kated. wileńskiej. Część druga. Historya Nowego Testamentu. Wydanie drugie. Tamże, 1859, w 12ce, str. 216.
Na s. 5-6: Przedmowa (autora, niepodpisana).
Jag. - Kraków, Bibl.Dominikanów - Nar. - Wilno, Bibl.Nar.
- Toż, przez X. S. Kozłowskiego rektora semin. dyec. kanonika kated. wileńskiej. Część pierwsza. Historya Starego Testamentu. Wydanie trzecie. Tamże, 1860, w 12ce, str. XII, 212.
Na s. V-XII: Przedmowa (autora, niepodpisana).
Kraków, Bibl.Dominikanów - Wilno, Bibl.Akad.Nauk - Wilno, Bibl.Nar. - Wilno, Bibl.Un.
- Toż, przez X. S. Kozłowskiego rektora semin. dyec. kanonika kated. wileńskiej. Część druga. Historya Nowego Testamentu. Wydanie trzecie. Tamże, 1860, w 8ce, str. 219.
Wilno, Bibl. Akad.Nauk -Wilno, Bibl.Nar.