Nazwisko i imię:
Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899).
Tytuł:
Ewangelje i lekcje z krótkiem ich objaśnieniem na niedziele i święta całego roku przez X. S. M. Kozłowskiego, Arcybiskupa Mohylewskiego. Wydanie drugie Illustrowane.
Miejsce i rok wydania:
Petersburg, druk. C. Kreis i K°, 1898,
Opis/komentarz:
w 16ce, str. 4 nl., 338, 2 nl., tabl. 2. Na stronie przedtytułowej: Ewangelje i lekcje na niedziele i święta całego roku. W drugim wydaniu Bibliografii Polskiej XIX stulecia, t. VI, Kraków 1967, s. 173, pod hasłem Ewangelie i lekcyje, podano mylnie datę druku: 1899. - Ob. też Ewangelie i lekcyje (1899). Nar. - Warsz.Un.
Całość:
Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899).
Ewangelje i lekcje z krótkiem ich objaśnieniem na niedziele i święta całego roku przez X. S. M. Kozłowskiego, Arcybiskupa Mohylewskiego. Wydanie drugie Illustrowane.
Petersburg, druk. C. Kreis i K°, 1898,
w 16ce, str. 4 nl., 338, 2 nl., tabl. 2.
Na stronie przedtytułowej: Ewangelje i lekcje na niedziele i święta całego roku.
W drugim wydaniu Bibliografii Polskiej XIX stulecia, t. VI, Kraków 1967, s. 173, pod hasłem Ewangelie i lekcyje, podano mylnie datę druku: 1899. - Ob. też Ewangelie i lekcyje (1899).
Nar. - Warsz.Un.