Nazwisko i imię:
Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899).
Tytuł:
Elementarz Polski czyli Nauka Czytania z krótkim Katechizmem dla Małych Dzieci.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, 1861,
Opis/komentarz:
w 12ce, str. 36; kop. 21/2. W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 456, autorstwo przypisano mylnie ks. Stanisławowi Kozłowskiemu. Czy nie identyczne z wydaniem opisanym powyżej?
Całość:
Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899).
Elementarz Polski czyli Nauka Czytania z krótkim Katechizmem dla Małych Dzieci.
Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, 1861,
w 12ce, str. 36; kop. 21/2.
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 456, autorstwo przypisano mylnie ks. Stanisławowi Kozłowskiemu.
Czy nie identyczne z wydaniem opisanym powyżej?