Nazwisko i imię:
Kozłowski Stanisław Gabriel, dramatopisarz (1860-1922).
Opis/komentarz:
obacz Biblioteka Warszawska (1891-1900); Dodatek (Bezpłatny) tygodniowy do Gazety Polskiej (Warsz. 1898); Echo Muzyczne i Teatralne (Warsz. 1886); Gazeta Polska (Warsz. 1886-1887, 1893-1896); Gospodarz. Ilustrowany kalendarz rolniczy Jana Biedronia na r. 1896 (Krak.); Jutrzenka (Krak. 1899); Kraj (Petersb. 1886); Książki dla wszystkich (Warsz.); Kurier Niedzielny (Warsz. 1897); Kurier Warszawski (1890); Lange Antoni (Księga sonetów 1899); Pisanka. Książka zbiorowa (Warsz. 1900); Przyjaciel Dzieci (Warsz. 1886); Strumień (Warsz. 1900); Stryja (Dla; Lwów 1886); Świt (Warsz. 1886). Według Słownika pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich, t. III, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 111, 173, pisał jako S. K. w Biesiadzie Literackiej (Warsz. 1893) i jako ski w Gazecie Polskiej (Warsz. 1900). Według Bibliografii literatury polskiej "Nowy Korbut", t. XIV, Warszawa 1973, s. 503, pisał nadto do Głosu Narodu (Krak. 1899).
Całość:
Kozłowski Stanisław Gabriel, dramatopisarz (1860-1922).
obacz Biblioteka Warszawska (1891-1900); Dodatek (Bezpłatny) tygodniowy do Gazety Polskiej (Warsz. 1898); Echo Muzyczne i Teatralne (Warsz. 1886); Gazeta Polska (Warsz. 1886-1887, 1893-1896); Gospodarz. Ilustrowany kalendarz rolniczy Jana Biedronia na r. 1896 (Krak.); Jutrzenka (Krak. 1899); Kraj (Petersb. 1886); Książki dla wszystkich (Warsz.); Kurier Niedzielny (Warsz. 1897); Kurier Warszawski (1890); Lange Antoni (Księga sonetów 1899); Pisanka. Książka zbiorowa (Warsz. 1900); Przyjaciel Dzieci (Warsz. 1886); Strumień (Warsz. 1900); Stryja (Dla; Lwów 1886); Świt (Warsz. 1886).
Według Słownika pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich, t. III, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 111, 173, pisał jako S. K. w Biesiadzie Literackiej (Warsz. 1893) i jako ski w Gazecie Polskiej (Warsz. 1900).
Według Bibliografii literatury polskiej "Nowy Korbut", t. XIV, Warszawa 1973, s. 503, pisał nadto do Głosu Narodu (Krak. 1899).