Nazwisko i imię:
Kozłowski Hipolit (1830-1891).
Opis/komentarz:
ob. Gazeta Lekarska (Warsz. 1873); Neugebauer Ludwik Adolf (Adam Ferdinand Adamowicz 1882); Słownik geograficzny Królestwa polskiego. Nadto według S. Kośmińskiego, Słownik lekarzów polskich, Warszawa 1888, s. 242, ogłosił prace: Widoizmieniennyj pulwierizator Luera w Pariźie izmieniennyj D-rom Gippolitom Kozłowskim (Moskowskij Wraczebnyj Żurnał, 1865); Otczot o bolnych leczennych w jego ingalationnom kabinetie w Wilnie (Mosk. Mied. Gazieta 1867, s. 366-368); O domieszkach szkodliwych zdrowiu w piwie z niektórych fabryk wileńskich. Rzecz czytana na posiedzeniu wileńskiego tow. Lekarskiego, ogłoszona w Kurierze Wileńskim (czy nie w Wilenskom Wiestniku?), przedrukowana w Gołosie (?).
Całość:
Kozłowski Hipolit (1830-1891).
ob. Gazeta Lekarska (Warsz. 1873); Neugebauer Ludwik Adolf (Adam Ferdinand Adamowicz 1882); Słownik geograficzny Królestwa polskiego.
Nadto według S. Kośmińskiego, Słownik lekarzów polskich, Warszawa 1888, s. 242, ogłosił prace: Widoizmieniennyj pulwierizator Luera w Pariźie izmieniennyj D-rom Gippolitom Kozłowskim (Moskowskij Wraczebnyj Żurnał, 1865); Otczot o bolnych leczennych w jego ingalationnom kabinetie w Wilnie (Mosk. Mied. Gazieta 1867, s. 366-368); O domieszkach szkodliwych zdrowiu w piwie z niektórych fabryk wileńskich. Rzecz czytana na posiedzeniu wileńskiego tow. Lekarskiego, ogłoszona w Kurierze Wileńskim (czy nie w Wilenskom Wiestniku?), przedrukowana w Gołosie (?).