Nazwisko i imię:
Kozłowski Fr., mylnie.
Opis/komentarz:
ob. Kozłowski Stanisław (dr, z Krakowa, autor broszur historycznych).
Całość:
Kozłowski Fr., mylnie.
ob. Kozłowski Stanisław (dr, z Krakowa, autor broszur historycznych).