Nazwisko i imię:
Kozłowski Feliks ks., dr prawa (1806-1872).
Tytuł:
Zwierciadło doskonałości chrześcijańskiej dla sług i gospodarzy każdego stanu przygotował Felix Kozłowski, Doktor obojga Prawa, Bibliotekarz uniwersytecki w Freiburgu Badeńskim. Tom pierwszy.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. J. Łukaszewicza (na okładce: nakł. i druk. A. Poplińskiego), 1852,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl., IV, 255, tabl. 1; za t. I-II śrg. 20 = złp. 4. Na s. 3 nl.: Najprzewielebniejszemu X. Biskupowi (Anzelmowi Wojciechowi) Brodziszewskiemu Sufraganowi Archidyecezyi Gnieźnieńskiej, mojemu czcigodnemu nauczycielowi w upominku serdecznej wdzięczności ofiaruje to skromne dziełko Feliks Kozłowski. Na s. I-IV: Przedmowa (autora), z datą: Pisałem w Freiburgu Badeńskim w miesiącu Styczniu 1852. Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Warsz.Un. - Toż. Tom drugi. Poznań, nakł. i druk. A. Poplińskiego, 1852, w 8ce, str. 2 nl., 178. Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Warsz.Un.
Całość:
Kozłowski Feliks ks., dr prawa (1806-1872).
Zwierciadło doskonałości chrześcijańskiej dla sług i gospodarzy każdego stanu przygotował Felix Kozłowski, Doktor obojga Prawa, Bibliotekarz uniwersytecki w Freiburgu Badeńskim. Tom pierwszy.
Poznań, druk. J. Łukaszewicza (na okładce: nakł. i druk. A. Poplińskiego), 1852,
w 8ce, str. 4 nl., IV, 255, tabl. 1; za t. I-II śrg. 20 = złp. 4.
Na s. 3 nl.: Najprzewielebniejszemu X. Biskupowi (Anzelmowi Wojciechowi) Brodziszewskiemu Sufraganowi Archidyecezyi Gnieźnieńskiej, mojemu czcigodnemu nauczycielowi w upominku serdecznej wdzięczności ofiaruje to skromne dziełko Feliks Kozłowski.
Na s. I-IV: Przedmowa (autora), z datą: Pisałem w Freiburgu Badeńskim w miesiącu Styczniu 1852.
Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Warsz.Un.
- Toż. Tom drugi. Poznań, nakł. i druk. A. Poplińskiego, 1852, w 8ce, str. 2 nl., 178.
Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Warsz.Un.