Nazwisko i imię:
Kozarski Marian.
Opis/komentarz:
ob. Płocczanin. Kalendarz na r. 1887, 1888; Prawda (Warsz. 1881-1890). Nadto pod pseudonimem Ko.-Mar. opublikował w czasopiśmie Kolce (Warsz. 1886, nr 48, s. 383) wiersz pt: Z dziejów przemysłu płockigo (!).
Całość:
Kozarski Marian.
ob. Płocczanin. Kalendarz na r. 1887, 1888; Prawda (Warsz. 1881-1890).
Nadto pod pseudonimem Ko.-Mar. opublikował w czasopiśmie Kolce (Warsz. 1886, nr 48, s. 383) wiersz pt: Z dziejów przemysłu płockigo (!).