Nazwisko i imię:
Kozakowskij Iosif Klemientjewicz (1823-1869).
Tytuł:
O kwestyi włościańskiej w Królestwie Polskiem przez J. K. Kozakowskiego. Wydanie polskie.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Gustawa Gebethnera i Spółki, druk. J. Ungra, 1860,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 166; kop. 60. Tłumaczenie z rosyjskiego. - Ob. niżej: O krjestiańskom woprosie (1859). Na s. 7-10: Kilka słów od autora, z datą i podpisem: Dnia 24 Sierpnia 1859 roku. Petersburg. Józef Kozakowski. Ak. - Gdańsk - Jag. - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Śl. - Warsz.Un. - Toż, wydanie drugie. Tamże, 1861, w 8ce, str. 166; 4 złp. Czy było takie wydanie?
Całość:
Kozakowskij Iosif Klemientjewicz (1823-1869).
O kwestyi włościańskiej w Królestwie Polskiem przez J. K. Kozakowskiego. Wydanie polskie.
Warszawa, nakł. Gustawa Gebethnera i Spółki, druk. J. Ungra, 1860,
w 8ce, str. 166; kop. 60.
Tłumaczenie z rosyjskiego. - Ob. niżej: O krjestiańskom woprosie (1859).
Na s. 7-10: Kilka słów od autora, z datą i podpisem: Dnia 24 Sierpnia 1859 roku. Petersburg. Józef Kozakowski.
Ak. - Gdańsk - Jag. - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Śl. - Warsz.Un.
- Toż, wydanie drugie. Tamże, 1861, w 8ce, str. 166; 4 złp.
Czy było takie wydanie?