Nazwisko i imię:
Kozakofilstwo.
Opis/komentarz:
ob. Kozacy.
Całość:
Kozakofilstwo.
ob. Kozacy.