Nazwisko i imię:
Kozakiewicz Jan, działacz socjalistyczny (1857-1927).
Tytuł:
Pokonani zwycięzcami. Dramat w 3 aktach. Napisał Janko. (Biblioteka Robotnika Polskiego, ser. III, t. II).
Miejsce i rok wydania:
Londyn, Wydawnictwo Związku Zagranicznego Socyalistów Polskich, Druk. Związku Zagranicznego Socyalistów Polskich, Printed & Published by Al. Dębski, 1895 (na okładce: 1896),
Opis/komentarz:
w 16ce, str. 32. Nad tytułem informacje o wydawnictwie i serii. W drugim wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. XII, Kraków 1979, s. 227, pod hasłem Janko, pseudonim autora dramatu pt. Pokonani zwycięzcami rozwiązano mylnie jako Jan Kozłowski, zam. Jan Kozakiewicz. - Przywołany tam artykuł Józefa Kozłowskiego: Pokonani zwycięzcami. Dzieje sceniczne dramatu socjalistycznego, Pamiętnik Teatralny, 1974, s. 423-436, rozwiązuje autorstwo poprawnie. Dziewiętnastowieczne afisze teatralne związane z wystawieniami dramatu przedrukował Józef Kozłowski we wspomnianym wyżej artykule. Nar. - Ossol. - Toż po bułgarsku, pt.: Rudokopaczite. Drama w tri dejstwija. Preweł ot połski S. W. (Biblioteka Narodno czetiwo nr 9). Warna, Izd. na Stefan Georgijew & S-ije, Peczatnica Wzaimnost, 1900, w 8ce, str. 44. Anonimowo. Według artykułu Józefa Kozłowskiego, Pokonani zwycięzcami. Dzieje sceniczne dramatu socjalistycznego, Pamiętnik Teatralny, 1974, s. 436, przełożył Wencesław Simon. - Katalog bułgarskiej Biblioteki Narodowej w Sofii rozwiązuje kryptonim tłumacza jako: S. Woznicki. Sofia, Bibl.Nar. - Toż po rosyjsku, pt.: Szachtiory. Pieriewod z polskago. Drama w trioch diejstwijach iz żyzni uglekopow. Dieło proischodit w nasze wremia w okrugie kamiennougolnych kopiej. Żeniewa (Genewa), Izd. Sojuza Russkich Socyaldiemokratow, Tip. Sojuza, ijul 1900, w 16ce, str. 26, 2 nl.; cent. 20. Anonimowo. Nad tytułem: Rossijskaja Socyaldiemokraticzeskaja Raboczaja Partija. Proletarii wsiech stran, sojediniajties‘! Moskwa, Ros.Bibl.Państw. - Petersb. Ros.Bibl.Nar. - Zakopane, Bibl.Publ. (?)
Całość:
Kozakiewicz Jan, działacz socjalistyczny (1857-1927).
Pokonani zwycięzcami. Dramat w 3 aktach. Napisał Janko. (Biblioteka Robotnika Polskiego, ser. III, t. II).
Londyn, Wydawnictwo Związku Zagranicznego Socyalistów Polskich, Druk. Związku Zagranicznego Socyalistów Polskich, Printed & Published by Al. Dębski, 1895 (na okładce: 1896),
w 16ce, str. 32.
Nad tytułem informacje o wydawnictwie i serii.
W drugim wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. XII, Kraków 1979, s. 227, pod hasłem Janko, pseudonim autora dramatu pt. Pokonani zwycięzcami rozwiązano mylnie jako Jan Kozłowski, zam. Jan Kozakiewicz. - Przywołany tam artykuł Józefa Kozłowskiego: Pokonani zwycięzcami. Dzieje sceniczne dramatu socjalistycznego, Pamiętnik Teatralny, 1974, s. 423-436, rozwiązuje autorstwo poprawnie.
Dziewiętnastowieczne afisze teatralne związane z wystawieniami dramatu przedrukował Józef Kozłowski we wspomnianym wyżej artykule.
Nar. - Ossol.
- Toż po bułgarsku, pt.: Rudokopaczite. Drama w tri dejstwija. Preweł ot połski S. W. (Biblioteka Narodno czetiwo nr 9). Warna, Izd. na Stefan Georgijew & S-ije, Peczatnica Wzaimnost, 1900, w 8ce, str. 44.
Anonimowo.
Według artykułu Józefa Kozłowskiego, Pokonani zwycięzcami. Dzieje sceniczne dramatu socjalistycznego, Pamiętnik Teatralny, 1974, s. 436, przełożył Wencesław Simon. - Katalog bułgarskiej Biblioteki Narodowej w Sofii rozwiązuje kryptonim tłumacza jako: S. Woznicki.
Sofia, Bibl.Nar.
- Toż po rosyjsku, pt.: Szachtiory. Pieriewod z polskago. Drama w trioch diejstwijach iz żyzni uglekopow. Dieło proischodit w nasze wremia w okrugie kamiennougolnych kopiej. Żeniewa (Genewa), Izd. Sojuza Russkich Socyaldiemokratow, Tip. Sojuza, ijul 1900, w 16ce, str. 26, 2 nl.; cent. 20.
Anonimowo.
Nad tytułem: Rossijskaja Socyaldiemokraticzeskaja Raboczaja Partija. Proletarii wsiech stran, sojediniajties‘!
Moskwa, Ros.Bibl.Państw. - Petersb. Ros.Bibl.Nar. - Zakopane, Bibl.Publ. (?)