Nazwisko i imię:
Kowalczyk Jan (1833-1911).
Opis/komentarz:
obacz Biblioteka Warszawska (1869); Bulletin international de l'Académie des Sciences de Cracovie (1889); Encyklopedyja wychowawcza (Warsz.); Gazeta Warszawska (1887); Kłosy (Warsz. 1877); Kopernik Mikołaj (Obchód uroczysty 1873); Pamiętnik Fizjograficzny (Warsz. 1881, 1882, 1884, 1885); Prace Matematyczno-Fizyczne (Warsz. 1888); Prawda (Warsz. 1898); Przyroda i Przemysł (Warsz.); Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej (Krak. 1867, 1868, 1869); Szkoła (Lwów 1877); Tygodnik Illustrowany (Warsz. 1873); Tygodnik Powszechny (Warsz. 1878-1884); Wiadomości Matematyczne (Warsz. 1897, 1898); Wszechświat (Warsz. 1882-1885, 1888-1894, 1896, 1898); Zdrowie (Warsz. 1888, 1889). Według Wielkiej encyklopedyi powszechnej illustrowanej, t. XXXIX-XL, Warszawa 1905, s. 370, współpracował z Encyklopedyą powszechną Orgelbranda. Nadto wyniki swoch badań i obserwacji ogłaszał w czasopismach niemieckich, m.in. Astronomische Nachrichten, Berliner Astronomisches Jahrbuch, Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft. Szczegółowych informacji na ten temat należy szukać w pracach specjalistycznych.
Całość:
Kowalczyk Jan (1833-1911).
obacz Biblioteka Warszawska (1869); Bulletin international de l'Académie des Sciences de Cracovie (1889); Encyklopedyja wychowawcza (Warsz.); Gazeta Warszawska (1887); Kłosy (Warsz. 1877); Kopernik Mikołaj (Obchód uroczysty 1873); Pamiętnik Fizjograficzny (Warsz. 1881, 1882, 1884, 1885); Prace Matematyczno-Fizyczne (Warsz. 1888); Prawda (Warsz. 1898); Przyroda i Przemysł (Warsz.); Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej (Krak. 1867, 1868, 1869); Szkoła (Lwów 1877); Tygodnik Illustrowany (Warsz. 1873); Tygodnik Powszechny (Warsz. 1878-1884); Wiadomości Matematyczne (Warsz. 1897, 1898); Wszechświat (Warsz. 1882-1885, 1888-1894, 1896, 1898); Zdrowie (Warsz. 1888, 1889).
Według Wielkiej encyklopedyi powszechnej illustrowanej, t. XXXIX-XL, Warszawa 1905, s. 370, współpracował z Encyklopedyą powszechną Orgelbranda.
Nadto wyniki swoch badań i obserwacji ogłaszał w czasopismach niemieckich, m.in. Astronomische Nachrichten, Berliner Astronomisches Jahrbuch, Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft. Szczegółowych informacji na ten temat należy szukać w pracach specjalistycznych.