Nazwisko i imię:
Kowalczyk Jan (1833-1911).
Tytuł:
Sposób oznaczania bezwzględnych przeszkód ruchy małych planet.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 1867.
Opis/komentarz:
Druga rozprawa habilitacyjna. Czy wyszło drukiem? - Por. artykuł S. Dobrzyckiego w Polskim Słowniku Biograficznym, t. XIV, Kraków 1868-1869, s. 515.
Całość:
Kowalczyk Jan (1833-1911).
Sposób oznaczania bezwzględnych przeszkód ruchy małych planet.
Warszawa 1867.
Druga rozprawa habilitacyjna. Czy wyszło drukiem? - Por. artykuł S. Dobrzyckiego w Polskim Słowniku Biograficznym, t. XIV, Kraków 1868-1869, s. 515.