Nazwisko i imię:
Kováts Napoleon, prezes Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie (1843-1891).
Opis/komentarz:
ob. Czasopismo Techniczne (Lwów 1883-1900); Dźwignia (Lwów 1877-1882); Goniec Wielkopolski (Pozn. 1886 tu jako Napoleon Kowacz).
Całość:
Kováts Napoleon, prezes Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie (1843-1891).
ob. Czasopismo Techniczne (Lwów 1883-1900); Dźwignia (Lwów 1877-1882); Goniec Wielkopolski (Pozn. 1886 tu jako Napoleon Kowacz).