Nazwisko i imię:
Kotzebue Moritz (1789-1861).
Opis/komentarz:
obacz Dziennik Wileński ( 1815-1825); Gazeta Krakowska (1819); Gazeta Korrespondenta Warszawskiego i Zagranicznego (1818, w drugim wyd. Bibl. Pol. XIX st., t. VIII, s. 148, mylnie jako Otto Kotzebuë); Gazeta Warszawska (1819); Inwalid (Ruski; Petersb. 1818); Pszczółka Krakowska (1821); Rozmaitości (Lwów 1818, 1819); Rozmaitości (Warsz. 1830); Tygodnik Wileński (1822).
Całość:
Kotzebue Moritz (1789-1861).
obacz Dziennik Wileński ( 1815-1825); Gazeta Krakowska (1819); Gazeta Korrespondenta Warszawskiego i Zagranicznego (1818, w drugim wyd. Bibl. Pol. XIX st., t. VIII, s. 148, mylnie jako Otto Kotzebuë); Gazeta Warszawska (1819); Inwalid (Ruski; Petersb. 1818); Pszczółka Krakowska (1821); Rozmaitości (Lwów 1818, 1819); Rozmaitości (Warsz. 1830); Tygodnik Wileński (1822).