Nazwisko i imię:
Kotzebue Moritz (1789-1861).
Tytuł:
Podróż do Persyi w orszaku poselstwa rossyyskiego w roku 1817 pod naczelnictwem jenerała Jermołowa; wydana przez Maurycego Kotzebuë Tłumaczył z francuzkiego W. Ciechanowski.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, nakł. Fr. Moritza, Druk. XX. Missyonarzów, 1821,
Opis/komentarz:
w 12ce, str. 10 nl., 325, 5 nl.; złp. 8. Na s. 5-6 nl. dedykacja: Do Jaśnie Wielmożnego Józefa Hrabiego Borcha Byłego Mar. Gub. Białor. Witeb. i Kawalera Wielu Orderów. (Podpisany:) Jaśnie Wielmożnego Pana Nayobowiązańszy sługa Tłumacz. Na s. 7-8 nl.: Przemowa tłumacza. (Podpisany:) Wincenty Ciechanowski. Na s. 9-10 nl:. Przemowa. (Podpisany:) Wemar, kwietnia 1818. August Kotzebuë. Ak. - Czart. - Gdańsk - Jag. - Nar. - Ossol. - Pozn.TPN - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
Całość:
Kotzebue Moritz (1789-1861).
Podróż do Persyi w orszaku poselstwa rossyyskiego w roku 1817 pod naczelnictwem jenerała Jermołowa; wydana przez Maurycego Kotzebuë Tłumaczył z francuzkiego W. Ciechanowski.
Wilno, nakł. Fr. Moritza, Druk. XX. Missyonarzów, 1821,
w 12ce, str. 10 nl., 325, 5 nl.; złp. 8.
Na s. 5-6 nl. dedykacja: Do Jaśnie Wielmożnego Józefa Hrabiego Borcha Byłego Mar. Gub. Białor. Witeb. i Kawalera Wielu Orderów. (Podpisany:) Jaśnie Wielmożnego Pana Nayobowiązańszy sługa Tłumacz.
Na s. 7-8 nl.: Przemowa tłumacza. (Podpisany:) Wincenty Ciechanowski.
Na s. 9-10 nl:. Przemowa. (Podpisany:) Wemar, kwietnia 1818. August Kotzebuë.
Ak. - Czart. - Gdańsk - Jag. - Nar. - Ossol. - Pozn.TPN - Warsz.Un. - Wrocł.Un.