Nazwisko i imię:
Kotzebue August Friedrich (1761-1819).
Tytuł:
Switrigajło, wielikij kniaź litowskij, ili Dopołnienije k istorijam Litowskoj, Rossijskoj, Polskoj i Prusskoj. Soczinienije Awgusta Kocebu, Rossijsko-Impieratorskoj Akadiemii Nauk Korriespondienta, Korolewsko-Prusskoj Akadiemii Nauk i Korolewsko-Niemieckago Obszczestwa w Kienigsbiergie Czlena i Doktora Filosofii... Pieriewod s Niemieckago.
Miejsce i rok wydania:
Sanktpietierburg, Tip. Miedicynskago Diepartamienta Ministierstwa Wnutriennich Dieł, 1835,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 12 nl., 235, 1 nl., 44, 30; rb. 1. Na s. 3-5 nl.: Prieduwiedomlenije. Na s. 7-11 nl.: Ot soczinitiela. Na s. 1-44 drugiej paginacji: Pribawlenije. - Obejmuje m in. listy i dokumenty papieża Eugeniusza IV, Andrzeja Pfaffendorfa, Bolesława Świdrygiełły i cesarza Zygmunta Luksemburskiego (w przekładzie na jęz. rosyjski). Na s. 1-30 trzeciej paginacji dodatek bez tytułu, obejmujący te same dokumenty w językach oryginalnych. Ak. (?) - Moskwa, Ros.Bibl.Państw. - Petersb. Ros.Bibl.Nar. - Warsz.Un.
Całość:
Kotzebue August Friedrich (1761-1819).
Switrigajło, wielikij kniaź litowskij, ili Dopołnienije k istorijam Litowskoj, Rossijskoj, Polskoj i Prusskoj. Soczinienije Awgusta Kocebu, Rossijsko-Impieratorskoj Akadiemii Nauk Korriespondienta, Korolewsko-Prusskoj Akadiemii Nauk i Korolewsko-Niemieckago Obszczestwa w Kienigsbiergie Czlena i Doktora Filosofii... Pieriewod s Niemieckago.
Sanktpietierburg, Tip. Miedicynskago Diepartamienta Ministierstwa Wnutriennich Dieł, 1835,
w 8ce, str. 12 nl., 235, 1 nl., 44, 30; rb. 1.
Na s. 3-5 nl.: Prieduwiedomlenije.
Na s. 7-11 nl.: Ot soczinitiela.
Na s. 1-44 drugiej paginacji: Pribawlenije. - Obejmuje m in. listy i dokumenty papieża Eugeniusza IV, Andrzeja Pfaffendorfa, Bolesława Świdrygiełły i cesarza Zygmunta Luksemburskiego (w przekładzie na jęz. rosyjski).
Na s. 1-30 trzeciej paginacji dodatek bez tytułu, obejmujący te same dokumenty w językach oryginalnych.
Ak. (?) - Moskwa, Ros.Bibl.Państw. - Petersb. Ros.Bibl.Nar. - Warsz.Un.