Nazwisko i imię:
Kotzebue August Friedrich (1761-1819).
Tytuł:
Naypamiętnieyszy Rok Życia Augusta Kotzebue, przez niego samego opisany. Tom I-II.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, w Drukarni pod Numerem 646 na Nowolipiu, 1802,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 292; 269. Na s. 3-5 tomu pierwszego przedmowa autora z datą: W miesiącu Wrześniu 1801. Przełożył Jakub Adamczewski. Gdańsk - Jag. - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Pozn.TPN (t. II) - Tor.Un.
Całość:
Kotzebue August Friedrich (1761-1819).
Naypamiętnieyszy Rok Życia Augusta Kotzebue, przez niego samego opisany. Tom I-II.
Warszawa, w Drukarni pod Numerem 646 na Nowolipiu, 1802,
w 8ce, str. 292; 269.
Na s. 3-5 tomu pierwszego przedmowa autora z datą: W miesiącu Wrześniu 1801.
Przełożył Jakub Adamczewski.
Gdańsk - Jag. - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Pozn.TPN (t. II) - Tor.Un.