Nazwisko i imię:
Kotzebue August Friedrich (1761-1819).
Tytuł:
Pokrewieństwa czyli bracia tegocześni komedya. w pięciu aktach przystosowana do zwyczajów Krajowych przez Tadeusza Hiżdeva. z Dzieł Augusta Kozebue. (Odb. z: J. P. Augusta Kozebue pism wszystkich drammatycznych przekładanie, t. II).
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. dr. (Łuck, Druk. XX. Dominikanów), 1803,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 4 nl., 83; złp 2 gr. 15. Zawiera dedykację: Jmć Panu Gabryelowi Janickiemu Poczciwemu Człeku, i memu prawdziwemu Przyiacielowi. (Podpisany:) Twóy Tadeusz Hiżdev. D. 26. Januar. 1803. z Łucka. Ob. też wyżej: J. P. Augusta Kozebue pism wszystkich drammatycznych przekładanie, t. II (1803). Inst.Bad.Lit. - Jag. (?) - Nar. - Warsz.Un.
Całość:
Kotzebue August Friedrich (1761-1819).
Pokrewieństwa czyli bracia tegocześni komedya. w pięciu aktach przystosowana do zwyczajów Krajowych przez Tadeusza Hiżdeva. z Dzieł Augusta Kozebue. (Odb. z: J. P. Augusta Kozebue pism wszystkich drammatycznych przekładanie, t. II).
B. m. b. dr. (Łuck, Druk. XX. Dominikanów), 1803,
w 4ce, str. 4 nl., 83; złp 2 gr. 15.
Zawiera dedykację: Jmć Panu Gabryelowi Janickiemu Poczciwemu Człeku, i memu prawdziwemu Przyiacielowi. (Podpisany:) Twóy Tadeusz Hiżdev. D. 26. Januar. 1803. z Łucka.
Ob. też wyżej: J. P. Augusta Kozebue pism wszystkich drammatycznych przekładanie, t. II (1803).
Inst.Bad.Lit. - Jag. (?) - Nar. - Warsz.Un.