Nazwisko i imię:
Kotłubaj Henryk (1851-1911).
Opis/komentarz:
obacz Encyklopedja rolnicza i rolniczo-przemysłowa (Warsz. 1888-1890); Engeström Benzelstierna Wawrzyniec (Karł Linniej 1876); Gazeta Lekarska (Warsz. 1882); Gazeta Rolnicza (Warsz. 1900 tu mylnie jako M. Kotłubaj); Heinrich Reinhold (Pasza 1897); Hodowca (Warsz. 1884-1886); Kalendarz Hodowcy na r. 1886, 1887 (Warsz.); Korespondent Handlowy, Przemysłowy i Rolniczy (Warsz. 1900); Kurier Warszawski (1886); Medycyna (Warsz. 1886); Mickiewicz Adam (Księga Pamiątkowa na uczczenie setnej rocznicy urodzin 1899); Miesięcznik Galicyjskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt (Lwów 1891-1900); Opiekun Zwierząt Domowych i Pożytecznych (Warsz. 1883); Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego (1882); Przegląd Weterynarski (Lwów 1891-1900); Przyjaciel Zwierząt (Warsz. 1886); Rolnik i Hodowca (Warsz. 1884-1900); Saint-Cyr François (Prakticzeskoje rukowodstwo k izsledowaniju grudi domasznich żywotnych 1882); Wiek (Warsz. 1900). Ponadto według Polskiego Słownika Biograficznego, t. XIV, Kraków 1968-1969, s. 478, "oprócz prac publikowanych w języku polskim umieszczał liczne prace z zakresu weterynarii i hodowli w prasie rosyjskiej, przy czym ważniejsze z nich równocześnie w całości lub w skrótach ogłaszał w lwowskim Przeglądzie Weterynarskim".
Całość:
Kotłubaj Henryk (1851-1911).
obacz Encyklopedja rolnicza i rolniczo-przemysłowa (Warsz. 1888-1890); Engeström Benzelstierna Wawrzyniec (Karł Linniej 1876); Gazeta Lekarska (Warsz. 1882); Gazeta Rolnicza (Warsz. 1900 tu mylnie jako M. Kotłubaj); Heinrich Reinhold (Pasza 1897); Hodowca (Warsz. 1884-1886); Kalendarz Hodowcy na r. 1886, 1887 (Warsz.); Korespondent Handlowy, Przemysłowy i Rolniczy (Warsz. 1900); Kurier Warszawski (1886); Medycyna (Warsz. 1886); Mickiewicz Adam (Księga Pamiątkowa na uczczenie setnej rocznicy urodzin 1899); Miesięcznik Galicyjskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt (Lwów 1891-1900); Opiekun Zwierząt Domowych i Pożytecznych (Warsz. 1883); Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego (1882); Przegląd Weterynarski (Lwów 1891-1900); Przyjaciel Zwierząt (Warsz. 1886); Rolnik i Hodowca (Warsz. 1884-1900); Saint-Cyr François (Prakticzeskoje rukowodstwo k izsledowaniju grudi domasznich żywotnych 1882); Wiek (Warsz. 1900).
Ponadto według Polskiego Słownika Biograficznego, t. XIV, Kraków 1968-1969, s. 478, "oprócz prac publikowanych w języku polskim umieszczał liczne prace z zakresu weterynarii i hodowli w prasie rosyjskiej, przy czym ważniejsze z nich równocześnie w całości lub w skrótach ogłaszał w lwowskim Przeglądzie Weterynarskim".