Nazwisko i imię:
Kotłubaj Henryk (1851-1911).
Tytuł:
Weterynarya gospodarska z anatomią, fizyologią, nauką o powierzchowności oraz hygieną zwierząt domowych. Napisał Henryk Kotłubaj Magister nauk weterynaryjnych. Z drzeworytami w tekście.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, Wydawnictwo Redakcyi Rolnika i Hodowcy, druk. Władysława Szulca, 1893 (1893-1894),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl., III, 1 nl., 820. Ukazało się w dwóch częściach. - Część druga datowana na r. 1894 na podstawie osobnej karty tyt. zachowanej w egz. Warsz.Un. (po s. 352). Na s. I-III: Przedmowa autora. Pierwsze wydanie Bibliografii Polskiej XIX st., 1881-1900, t. II, Kraków 1907, s. 331, datuje tę edycję na r. 1894. Nar. - Ossol. - Warsz.Un. - Warszawa, Centralna Biblioteka Rolnicza - Toż. Wydanie drugie. Z 429 drzeworytami w tekście. Warszawa, Wydawnictwo Redakcyi Rolnika i Hodowcy, (Gebethner i Wolff), druk. Władysława Szulca, 1896, w 8ce, str. 4 nl., IV i 820; rb. 3. Na s. I-IV przedmowa autora do wydania drugiego. Nar. - Warsz.Un.
Całość:
Kotłubaj Henryk (1851-1911).
Weterynarya gospodarska z anatomią, fizyologią, nauką o powierzchowności oraz hygieną zwierząt domowych. Napisał Henryk Kotłubaj Magister nauk weterynaryjnych. Z drzeworytami w tekście.
Warszawa, Wydawnictwo Redakcyi Rolnika i Hodowcy, druk. Władysława Szulca, 1893 (1893-1894),
w 8ce, str. 4 nl., III, 1 nl., 820.
Ukazało się w dwóch częściach. - Część druga datowana na r. 1894 na podstawie osobnej karty tyt. zachowanej w egz. Warsz.Un. (po s. 352).
Na s. I-III: Przedmowa autora.
Pierwsze wydanie Bibliografii Polskiej XIX st., 1881-1900, t. II, Kraków 1907, s. 331, datuje tę edycję na r. 1894.
Nar. - Ossol. - Warsz.Un. - Warszawa, Centralna Biblioteka Rolnicza
- Toż. Wydanie drugie. Z 429 drzeworytami w tekście. Warszawa, Wydawnictwo Redakcyi Rolnika i Hodowcy, (Gebethner i Wolff), druk. Władysława Szulca, 1896, w 8ce, str. 4 nl., IV i 820; rb. 3.
Na s. I-IV przedmowa autora do wydania drugiego.
Nar. - Warsz.Un.