Nazwisko i imię:
Kotłubaj Henryk (1851-1911).
Tytuł:
Prospekt na rok 1890. Rok VII. Rolnik i Hodowca Tygodnik rolniczo-przemysłowy, ilustrowany, poświęcony sprawom ekonomicznym wiejskim, wszelkim gałęziom rolnictwa i przemysłu wiejskiego, oraz hodowli inwentarza żywego. Najbardziej rozpowszechnione rolnicze pismo polskie. Kierunek pisma praktyczny w zastosowaniu do potrzeb i warunków naszego kraju.
Miejsce i rok wydania:
Tamże [Warszawa, druk. Władysława Szulca i S-ki], (1889),
Opis/komentarz:
folio, str. 2 nl. Pod tekstem: Henryk Kotłubaj, Redaktor i Wydawca. Jag.
Całość:
Kotłubaj Henryk (1851-1911).
Prospekt na rok 1890. Rok VII. Rolnik i Hodowca Tygodnik rolniczo-przemysłowy, ilustrowany, poświęcony sprawom ekonomicznym wiejskim, wszelkim gałęziom rolnictwa i przemysłu wiejskiego, oraz hodowli inwentarza żywego. Najbardziej rozpowszechnione rolnicze pismo polskie. Kierunek pisma praktyczny w zastosowaniu do potrzeb i warunków naszego kraju.
Tamże [Warszawa, druk. Władysława Szulca i S-ki], (1889),
folio, str. 2 nl.
Pod tekstem: Henryk Kotłubaj, Redaktor i Wydawca.
Jag.