Nazwisko i imię:
Kotłubaj Henryk (1851-1911).
Tytuł:
Prospekt na rok 1888. Rok V-ty. Rolnik i Hodowca Tygodnik rolniczo-przemysłowy, poświęcony sprawom ekonomicznym wiejskim, wszelkim gałęziom rolnictwa i przemysłu wiejskiego, oraz hodowli inwentarza żywego, z bezpłatnym dodatkiem Biblioteki Rolniczej. Najtańsze Pismo Rolnicze Polskie. Kierunek pisma praktyczny w zastosowaniu do potrzeb i warunków naszego kraju.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Władysława Szulca i S-ki, (1887),
Opis/komentarz:
folio, str. 2 nl. Pod tekstem: Redaktor i Wydawca Henryk Kotłubaj. Jag.
Całość:
Kotłubaj Henryk (1851-1911).
Prospekt na rok 1888. Rok V-ty. Rolnik i Hodowca Tygodnik rolniczo-przemysłowy, poświęcony sprawom ekonomicznym wiejskim, wszelkim gałęziom rolnictwa i przemysłu wiejskiego, oraz hodowli inwentarza żywego, z bezpłatnym dodatkiem Biblioteki Rolniczej. Najtańsze Pismo Rolnicze Polskie. Kierunek pisma praktyczny w zastosowaniu do potrzeb i warunków naszego kraju.
Warszawa, druk. Władysława Szulca i S-ki, (1887),
folio, str. 2 nl.
Pod tekstem: Redaktor i Wydawca Henryk Kotłubaj.
Jag.