Nazwisko i imię:
Kotłubaj Henryk (1851-1911).
Tytuł:
Hodowca. Pismo tygodniowe poświęcone sprawom ekonomicznym wiejskim, wszelkim gałęziom przemysłu wiejskiego, a w szczególności hodowli inwentarza żywego w najobszerniejszem znaczeniu tego słowa. Wychodzić będzie w 1886 roku w dotychczasowej objętości i pod dotychczasowym kierunkiem.
Miejsce i rok wydania:
(Warszawa), druk. Ig. Zawiszewskiego, (1885),
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 2 nl. Prospekt na rok 1886. - Pod tekstem: Redaktor i Wydawca Henryk Kotłubaj Magister Nauk Weterynaryjnych. Jag.
Całość:
Kotłubaj Henryk (1851-1911).
Hodowca. Pismo tygodniowe poświęcone sprawom ekonomicznym wiejskim, wszelkim gałęziom przemysłu wiejskiego, a w szczególności hodowli inwentarza żywego w najobszerniejszem znaczeniu tego słowa. Wychodzić będzie w 1886 roku w dotychczasowej objętości i pod dotychczasowym kierunkiem.
(Warszawa), druk. Ig. Zawiszewskiego, (1885),
w 4ce, str. 2 nl.
Prospekt na rok 1886. - Pod tekstem: Redaktor i Wydawca Henryk Kotłubaj Magister Nauk Weterynaryjnych.
Jag.