Nazwisko i imię:
Kotłubaj Edward (1822 lub 1823-1879).
Tytuł:
Życie Janusza Radziwiłła ś. Państwa Rzymskiego Xiążęcia na Birżach i Dubinkach, Hrabi na Newlu i Siebieżu; Wojewody Wileńskiego, Hetmana Wielkiego W. X. L. Mścisławskiego, Kazimirskiego, Kamienieckiego, Sejwenskiego, Bystrzyckiego, Retowskiego, etc. Starosty. Przez Edwarda Kotłubaja.
Miejsce i rok wydania:
Wilno i Witebsk, nakł. M. Mindelsohna Księgarza, druk. A. Marcinowskiego, 1859,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. VIII, 460; złp. 15; zniż. rub. 1. Na s. V-VIII przedmowa autora pt: Parę słów przedwstępnych, podpisana: E. K. 1857 r. Listopada, 25 d. Wilno. Na s. 223-456: Dodatki I-XXVIII, obejmujące m.in. : mowy Krzysztofa Radziwiłła (hetmana wielkiego litewskiego) i jego syna Janusza Radziwiłła (późniejszego wojewody wileńskiego); trzy listy poetyckie Daniela Naborowskiego (z dopiskiem od Zenona Abramowicza); listy króla Jana Kazimierza, Janusza Kiszki (wojewody połockiego, hetmana wielkiego litewskiego), Jana Mierzyńskiego, Bogusława Radziwiłła (koniuszego litewskiego), Janusza Radziwiłła, Krzysztofa Radziwiłła (hetmana wielkiego litewskiego) i króla Władysława IV. Ak. - Czart.(?) - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
Całość:
Kotłubaj Edward (1822 lub 1823-1879).
Życie Janusza Radziwiłła ś. Państwa Rzymskiego Xiążęcia na Birżach i Dubinkach, Hrabi na Newlu i Siebieżu; Wojewody Wileńskiego, Hetmana Wielkiego W. X. L. Mścisławskiego, Kazimirskiego, Kamienieckiego, Sejwenskiego, Bystrzyckiego, Retowskiego, etc. Starosty. Przez Edwarda Kotłubaja.
Wilno i Witebsk, nakł. M. Mindelsohna Księgarza, druk. A. Marcinowskiego, 1859,
w 4ce, str. VIII, 460; złp. 15; zniż. rub. 1.
Na s. V-VIII przedmowa autora pt: Parę słów przedwstępnych, podpisana: E. K. 1857 r. Listopada, 25 d. Wilno.
Na s. 223-456: Dodatki I-XXVIII, obejmujące m.in. : mowy Krzysztofa Radziwiłła (hetmana wielkiego litewskiego) i jego syna Janusza Radziwiłła (późniejszego wojewody wileńskiego); trzy listy poetyckie Daniela Naborowskiego (z dopiskiem od Zenona Abramowicza); listy króla Jana Kazimierza, Janusza Kiszki (wojewody połockiego, hetmana wielkiego litewskiego), Jana Mierzyńskiego, Bogusława Radziwiłła (koniuszego litewskiego), Janusza Radziwiłła, Krzysztofa Radziwiłła (hetmana wielkiego litewskiego) i króla Władysława IV. Ak. - Czart.(?) - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.