Nazwisko i imię:
Kotarbiński Stanisław Ludwik, doktor teologii, dziekan skalbmierski, proboszcz w Dzierążni (1803-przed 1873).
Opis/komentarz:
ob. Pamiętnik Religijno-Moralny (Warsz. 1850, 1853). W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. VI, Kraków 1881, s. 387-388, zamieszczono uwagę na temat artykułów jego autorstwa: Historyczna wiadomość o kollegiacie Szkalbmierskiej. (Umiesz, w Pam. rel. mor. T. XVIII, str. 405 do 437). Wiadomość historyczna o starożytnym kościele parafialnym we wsi Dzierążnia, w powiecie Miechowskim. (Umiesz, tamże T. XXV, str. 109 do 120).
Całość:
Kotarbiński Stanisław Ludwik, doktor teologii, dziekan skalbmierski, proboszcz w Dzierążni (1803-przed 1873).
ob. Pamiętnik Religijno-Moralny (Warsz. 1850, 1853).
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. VI, Kraków 1881, s. 387-388, zamieszczono uwagę na temat artykułów jego autorstwa: Historyczna wiadomość o kollegiacie Szkalbmierskiej. (Umiesz, w Pam. rel. mor. T. XVIII, str. 405 do 437). Wiadomość historyczna o starożytnym kościele parafialnym we wsi Dzierążnia, w powiecie Miechowskim. (Umiesz, tamże T. XXV, str. 109 do 120).