Nazwisko i imię:
Kotarbińska Lucyna z Kleczeńskich primo voto Lewandowska (1858-1941).
Tytuł:
Orzeszkowa u siebie. Dochód czysty na rzecz szkoły rzemiosł dla kobiet.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Czytelni Polskiej, Druk. Uniwersytecka, 1898,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 14, 2 nl., centów 30. Na karcie tytułowej i na okładce autorka podpisana jako Józefowa Kotarbińska. Na końcu tekstu data i podpis: Kraków dnia 7. Lutego 1898. Józefowa Kotarbińska. Czart. - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Nar. - Śl. - Warsz.Un.
Całość:
Kotarbińska Lucyna z Kleczeńskich primo voto Lewandowska (1858-1941).
Orzeszkowa u siebie. Dochód czysty na rzecz szkoły rzemiosł dla kobiet.
Kraków, nakł. Czytelni Polskiej, Druk. Uniwersytecka, 1898,
w 8ce, str. 14, 2 nl., centów 30.
Na karcie tytułowej i na okładce autorka podpisana jako Józefowa Kotarbińska.
Na końcu tekstu data i podpis: Kraków dnia 7. Lutego 1898. Józefowa Kotarbińska.
Czart. - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Nar. - Śl. - Warsz.Un.