Nazwisko i imię:
Biełow G. W.
Tytuł:
Grażdanskoje prawo gubiernij Carstwa Polskago. Opyt sistiematiczeskago izłożenija po Mejeru. Soczinienije..., Czast' 1.— Obszczaja czast'. Cz. 2. — Siemiejstwiennoje prawo.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, Tip. Warsz. Ucz. Okr., 1879,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. II, 3—267, VI. Warsz.Un.
Całość:
Biełow G. W.
Grażdanskoje prawo gubiernij Carstwa Polskago. Opyt sistiematiczeskago izłożenija po Mejeru. Soczinienije..., Czast' 1.— Obszczaja czast'. Cz. 2. — Siemiejstwiennoje prawo.
Warszawa, Tip. Warsz. Ucz. Okr., 1879,
w 8ce, str. II, 3—267, VI.
Warsz.Un.