Nazwisko i imię:
Biegański Stanisław (ks. pijar).
Tytuł:
Żywot bł. Pompiliusza Pirotti z zakonu 00. Piarów, beatyfikowanego dnia 26 stycznia 1890 r. przez Jego Świątobliwość Leona XIII. Skreślił...
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. 00. Piarów, druk. A. Koziańskiego, 1890,
Opis/komentarz:
w 16ce, str. 22, 1 nl. Jag.
Całość:
Biegański Stanisław (ks. pijar).
Żywot bł. Pompiliusza Pirotti z zakonu 00. Piarów, beatyfikowanego dnia 26 stycznia 1890 r. przez Jego Świątobliwość Leona XIII. Skreślił...
Kraków, nakł. 00. Piarów, druk. A. Koziańskiego, 1890,
w 16ce, str. 22, 1 nl.
Jag.