Nazwisko i imię:
Biblia.
Tytuł:
Biblia to iest Wszystko Pismo Swięte Starego i Nowego Przymierza według Edycyi Biblii Gdańskiey w Roku 1632 wydaney ulożone (!) a teraz dla pożytku Zborów Polskich Protestańskich podług Biblii Królewieckiey w roku 1738 wydawaney na nowo prze-drukowane.
Miejsce i rok wydania:
Berlin, druk. C. F. E. Spathen, 1810,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 14 nl. (przedmowa Franciszka Alberta Szultza dokt. teolog.), 968 (Stary Test.); 240 (Apokryfa); 307 (Nowy Test.), 3 nl.; 15 (Passya), 1 nl., każda część z osobną kartą tyt. Alf. got. Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Wrocł.Un. — toż, według Edycyi Biblii Gdańskiéy w Roku 1632 wydanéy ułożone a teraz dla Pożytku Zborów Polskich Ewangielickich podług Biblii Berlińskiéy w Roku 1810 wydanéy na nowo przedrukowane. Królewiec, druk. Degen, 1823, w 8ce, str. XIII (przedmowa F. A. Szultza), 1 nl., 1211, 1 nl.; 2 nl., 317, 3 nl.; 13, 1 nl., każda część ma osobną kartę tyt. Ak. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — toż, według Edycyi Biblii Gdańskiéy w r. 1632 wydaney ułożone, a teraz dla Pożytku Zborów Polskich Ewangielickich podług Biblii berlińskiey w Roku 1810 wydaney na nowo przedrukowane. (Z 2 rycinami na stali). Wrocław, druk Wilh. Bog. Korna, 1836, w 8ce, str. 2 nl., 973, 3 nl. oraz 2 nl., 316, 2 nl., złp. 24. Ak. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Warsz. Un. — Wrocł.Un. — toż. Lipsk, druk. Karola Tauchnitza, 1840, w 8ce, str. 4 nl., 973, 1 nl. oraz 4 nl., 316, k. 2. Czart. — Jag. — Kórnik — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Warsz.Un.
Całość:
Biblia.
Biblia to iest Wszystko Pismo Swięte Starego i Nowego Przymierza według Edycyi Biblii Gdańskiey w Roku 1632 wydaney ulożone (!) a teraz dla pożytku Zborów Polskich Protestańskich podług Biblii Królewieckiey w roku 1738 wydawaney na nowo prze-drukowane.
Berlin, druk. C. F. E. Spathen, 1810,
w 8ce, str. 14 nl. (przedmowa Franciszka Alberta Szultza dokt. teolog.), 968 (Stary Test.); 240 (Apokryfa); 307 (Nowy Test.), 3 nl.; 15 (Passya), 1 nl., każda część z osobną kartą tyt. Alf. got.
Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Wrocł.Un.
— toż, według Edycyi Biblii Gdańskiéy w Roku 1632 wydanéy ułożone a teraz dla Pożytku Zborów Polskich Ewangielickich podług Biblii Berlińskiéy w Roku 1810 wydanéy na nowo przedrukowane. Królewiec, druk. Degen, 1823, w 8ce, str. XIII (przedmowa F. A. Szultza), 1 nl., 1211, 1 nl.; 2 nl., 317, 3 nl.; 13, 1 nl., każda część ma osobną kartę tyt.
Ak. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un.
— toż, według Edycyi Biblii Gdańskiéy w r. 1632 wydaney ułożone, a teraz dla Pożytku Zborów Polskich Ewangielickich podług Biblii berlińskiey w Roku 1810 wydaney na nowo przedrukowane. (Z 2 rycinami na stali). Wrocław, druk Wilh. Bog. Korna, 1836, w 8ce, str. 2 nl., 973, 3 nl. oraz 2 nl., 316, 2 nl., złp. 24.
Ak. — Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Warsz. Un. — Wrocł.Un.
— toż. Lipsk, druk. Karola Tauchnitza, 1840, w 8ce, str. 4 nl., 973, 1 nl. oraz 4 nl., 316, k. 2.
Czart. — Jag. — Kórnik — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Warsz.Un.