Nazwisko i imię:
Berg Nikołaj Wasiljewicz (1823— 1883).
Tytuł:
Bibliotieka inostran. poezii. Pieriewody i podrażanija N. Bierga. Izd. N. Gierbiela.
Miejsce i rok wydania:
Wyp. 1-yj. St. Pietierburg, tip. A. Kulisza, 1860,
Opis/komentarz:
w 12ce, str. VI, 271, rb. 1 kop. 25. M. i. przekłady z Mickiewicza i Massalskiego (Józefa (?).
Całość:
Berg Nikołaj Wasiljewicz (1823— 1883).
Bibliotieka inostran. poezii. Pieriewody i podrażanija N. Bierga. Izd. N. Gierbiela.
Wyp. 1-yj. St. Pietierburg, tip. A. Kulisza, 1860,
w 12ce, str. VI, 271, rb. 1 kop. 25.
M. i. przekłady z Mickiewicza i Massalskiego (Józefa (?).