Nazwisko i imię:
(Berezyna).
Opis/komentarz:
obacz Beiheft (1894); Charkiewicz W. (1893); Kossak Wojc. (1896); Lindenau v. Maj. (1896); M. (Pierieprawa 1898); Mysing Osk. (1899); Ségur P. F. (1891); Solignac Arm. (1890); Vaudoncourt Wilh. (1815).
Całość:
(Berezyna).
obacz Beiheft (1894); Charkiewicz W. (1893); Kossak Wojc. (1896); Lindenau v. Maj. (1896); M. (Pierieprawa 1898); Mysing Osk. (1899); Ségur P. F. (1891); Solignac Arm. (1890); Vaudoncourt Wilh. (1815).