Nazwisko i imię:
Bereszyd,
Opis/komentarz:
ob. Rzewuski Paw. (Stworzenie 1844).
Całość:
Bereszyd,
ob. Rzewuski Paw. (Stworzenie 1844).