Nazwisko i imię:
Beregowicz B. (ksiądz, kanon. żytomierski).
Tytuł:
Nauki parafialne krótkie i proste na niedziele całego roku, czerpane z kaznodziei francuzkich i polskich.
Miejsce i rok wydania:
Kijów, druk. Uniwersyt. (J. Zawadzkiego), 1852,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 328. Jag.
Całość:
Beregowicz B. (ksiądz, kanon. żytomierski).
Nauki parafialne krótkie i proste na niedziele całego roku, czerpane z kaznodziei francuzkich i polskich.
Kijów, druk. Uniwersyt. (J. Zawadzkiego), 1852,
w 8ce, str. 328.
Jag.