Nazwisko i imię:
Berdau Feliks prof. (1826—1888).
Opis/komentarz:
obacz Biblioteka Warsz.; Encyklopedyja Powszechna (Orgelbranda); Encyklopedya Rolnicza; Łepkowski Józ. i... (Galicya 1861); Schoedler Fryd.; Tygodnik Illustr.; Wszechświat (Warsz.).
Całość:
Berdau Feliks prof. (1826—1888).
obacz Biblioteka Warsz.; Encyklopedyja Powszechna (Orgelbranda); Encyklopedya Rolnicza; Łepkowski Józ. i... (Galicya 1861); Schoedler Fryd.; Tygodnik Illustr.; Wszechświat (Warsz.).