Nazwisko i imię:
Bentkowski Władysław (1817—1887).
Opis/komentarz:
obacz Bluszcz; Chotkowski Wł. (Mowa 1887); Czajkowski Ant. (poezye 1841); Dziennik Poznański; Encyklopedya Orgelbranda; Goniec Polski (Pozn.); Jarochowski Kaz. (wspomnienie 1887); Jażdżewski Lud. ks. (Mowa żałobna 1887); Kraj (Petersb.); Macaulay T. P. (Dzieje angielskie); Piśmiennictwo Krajowe (Warsz.); Tygodnik Illustr.; Wydawnictwo mater. do powst. stycz. (1890).
Całość:
Bentkowski Władysław (1817—1887).
obacz Bluszcz; Chotkowski Wł. (Mowa 1887); Czajkowski Ant. (poezye 1841); Dziennik Poznański; Encyklopedya Orgelbranda; Goniec Polski (Pozn.); Jarochowski Kaz. (wspomnienie 1887); Jażdżewski Lud. ks. (Mowa żałobna 1887); Kraj (Petersb.); Macaulay T. P. (Dzieje angielskie); Piśmiennictwo Krajowe (Warsz.); Tygodnik Illustr.; Wydawnictwo mater. do powst. stycz. (1890).