Nazwisko i imię:
Benis Artur dr (1865—1932).
Tytuł:
Materyały do historyi drukarstwa i księgarstwa w Polsce. Wydał... I. Maciej Scharffenberg i Floryan Ungler.
Miejsce i rok wydania:
(Odb. z t. VII Archiwum do Dziejów Liter, i Oświaty w Polsce). Kraków, nakł. Akademii Umiej., druk. Czasu, 1890,
Opis/komentarz:
w 8ce większej, str. 4 nl 71, 1 nl., kor. 2. Inst.Bad.Lit. — Jag. — Lub.Un. Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Wrocł.Un. — toż. II. Biblioteki prywatne w XVI w. (Odb. z t. VII Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce). Tamże, 1891, w 8ce większej, str. 43, 1 nl., hal. 80. Inst.Bad.Lit. — Jag. — Nar. — Pozn.Un. — Śl. — Wrocł.Un.
Całość:
Benis Artur dr (1865—1932).
Materyały do historyi drukarstwa i księgarstwa w Polsce. Wydał... I. Maciej Scharffenberg i Floryan Ungler.
(Odb. z t. VII Archiwum do Dziejów Liter, i Oświaty w Polsce). Kraków, nakł. Akademii Umiej., druk. Czasu, 1890,
w 8ce większej, str. 4 nl 71, 1 nl., kor. 2.
Inst.Bad.Lit. — Jag. — Lub.Un. Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Wrocł.Un.
— toż. II. Biblioteki prywatne w XVI w. (Odb. z t. VII Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce). Tamże, 1891, w 8ce większej, str. 43, 1 nl., hal. 80.
Inst.Bad.Lit. — Jag. — Nar. — Pozn.Un. — Śl. — Wrocł.Un.