Nazwisko i imię:
Koriewo (Koriewa) Anton Ksawierjewicz (1828–1876).
Tytuł:
Matieriały dla Gieografii i Statistiki Rossii, sobrannyje oficerami gienieralnago sztaba. Wilenskaja Gubiernija. Sostawił Gienieralnago Sztaba Kapitan A. Koriewa.
Miejsce i rok wydania:
Sanktpietierburg, w Tipografii Iosafata Ogrizko, 1861,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., VIII, V, 1 nl., 804, 2 nl., III, mapy 3; rub. 3 kop 50. W dziale Priłożenija m. in.: Piotr Wielikij w Wilno i lidskom ujezdie; Otrywok iz zapisok pomieszczika wilenskoj gubiernii. Aleksandr I. Napoleon; Zapiska podannaja wilenskomu grażdanskomu gubiernatoru o gruntowych putiach po wilenskoj gubierni; Ukrieplennaja pozicija bliz m. Rżeczki; Razwaliny trokskago zamka; Razwaliny zamka w miestieczkie Kriewo. Nadto: Objasnienije k płanu g. Wilno oraz mapy: Etnograficzeskaja karta wilenskoj gubiernii; Płan goroda Wilno s okriestnostiami; Karta wilenskoj gubiernii. Ak. — Jag. — Nar. — Pozn.Un. — Warsz.Un.
Całość:
Koriewo (Koriewa) Anton Ksawierjewicz (1828–1876).
Matieriały dla Gieografii i Statistiki Rossii, sobrannyje oficerami gienieralnago sztaba. Wilenskaja Gubiernija. Sostawił Gienieralnago Sztaba Kapitan A. Koriewa.
Sanktpietierburg, w Tipografii Iosafata Ogrizko, 1861,
w 8ce, str. 2 nl., VIII, V, 1 nl., 804, 2 nl., III, mapy 3; rub. 3 kop 50.
W dziale Priłożenija m. in.: Piotr Wielikij w Wilno i lidskom ujezdie; Otrywok iz zapisok pomieszczika wilenskoj gubiernii. Aleksandr I. Napoleon; Zapiska podannaja wilenskomu grażdanskomu gubiernatoru o gruntowych putiach po wilenskoj gubierni; Ukrieplennaja pozicija bliz m. Rżeczki; Razwaliny trokskago zamka; Razwaliny zamka w miestieczkie Kriewo. Nadto: Objasnienije k płanu g. Wilno oraz mapy: Etnograficzeskaja karta wilenskoj gubiernii; Płan goroda Wilno s okriestnostiami; Karta wilenskoj gubiernii.
Ak. — Jag. — Nar. — Pozn.Un. — Warsz.Un.