Nazwisko i imię:
Korff Modiest Andriejewicz.
Opis/komentarz:
ob. Korf (Korff) Modiest Andriejewicz.
Całość:
Korff Modiest Andriejewicz.
ob. Korf (Korff) Modiest Andriejewicz.