Nazwisko i imię:
Korespondencja dyplomatyczna.
Opis/komentarz:
ob. Hüb­ner (von) Josef Alexander (Syxtus 1879); Zbiór (1831).
Całość:
Korespondencja dyplomatyczna.
ob. Hüb­ner (von) Josef Alexander (Syxtus 1879); Zbiór (1831).