Nazwisko i imię:
Korespondencya ogłoszona z okazji broszury wydanéj przez P. Michała Podczaszyńskiego.
Opis/komentarz:
ob. Podczaszyński Michał (1834).
Całość:
Korespondencya ogłoszona z okazji broszury wydanéj przez P. Michała Podczaszyńskiego.
ob. Podczaszyński Michał (1834).