Nazwisko i imię:
Koreneć Denys.
Tytuł:
Znosyny het´mana Iwana Wyhowśkoho z Polszeju w rokach 1657–58. Napysaw ... (Odb. z Zapyski Nauk. Tow. im. Szewczenka, t. XXXVIII).
Miejsce i rok wydania:
Lwiw, Druk. Naukowoho Towarystwa imieny Szewczenka, 1900,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 20. Nar.
Całość:
Koreneć Denys.
Znosyny het´mana Iwana Wyhowśkoho z Polszeju w rokach 1657–58. Napysaw ... (Odb. z Zapyski Nauk. Tow. im. Szewczenka, t. XXXVIII).
Lwiw, Druk. Naukowoho Towarystwa imieny Szewczenka, 1900,
w 4ce, str. 20.
Nar.