Nazwisko i imię:
Korektopia.
Opis/komentarz:
ob. Jaczyński Wojciech (1889).
Całość:
Korektopia.
ob. Jaczyński Wojciech (1889).