Nazwisko i imię:
Konstytucya Towarzystwa Bratniej Pomocy Księcia Józefa Poniatowskiego.
Tytuł:
Konstytucya Towarzystwa Bratniej Pomocy Księcia Józefa Poniatowskiego w Frankforcie, Phila., północ. Ameryki. Założonego dnia 5-go Czerwca 1886 r. Bohater Polski J. Poniatowski, zginął pod Lipskiem 19-go Paździer. 1813 r.
Miejsce i rok wydania:
Philadelphia, Walther Printing House, 1887,
Opis/komentarz:
w 8ce małej, k. 1 nl. (Świadectwo Towarzystwa), str. 20. Na odwrocie karty tytułowej: Ułożył Paweł Milewicz Sekretarz tegoż Towarzystwa. Jag.
Całość:
Konstytucya Towarzystwa Bratniej Pomocy Księcia Józefa Poniatowskiego.
Konstytucya Towarzystwa Bratniej Pomocy Księcia Józefa Poniatowskiego w Frankforcie, Phila., północ. Ameryki. Założonego dnia 5-go Czerwca 1886 r. Bohater Polski J. Poniatowski, zginął pod Lipskiem 19-go Paździer. 1813 r.
Philadelphia, Walther Printing House, 1887,
w 8ce małej, k. 1 nl. (Świadectwo Towarzystwa), str. 20.
Na odwrocie karty tytułowej: Ułożył Paweł Milewicz Sekretarz tegoż Towarzystwa.
Jag.