Nazwisko i imię:
Konstancjeński sobór.
Opis/komentarz:
obacz Bess Bernhard (Falkenberg 1896); Byczkowski Paweł (Jan Hus 1885); Czytelnia dla Izraelitów (1868); Höfler Constantin (Abhandlungen 1880); Komorowa (z) Jan (Tractatus 1873); Prochaska Antoni (Na soborze 1897); Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydz. Historyczno-Filozoficznego A. U., seria II, t. X i XII (Krak. 1898, 1899). Ob. Estreicher Bibl. Pol. XX, 34.
Całość:
Konstancjeński sobór.
obacz Bess Bernhard (Falkenberg 1896); Byczkowski Paweł (Jan Hus 1885); Czytelnia dla Izraelitów (1868); Höfler Constantin (Abhandlungen 1880); Komorowa (z) Jan (Tractatus 1873); Prochaska Antoni (Na soborze 1897); Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydz. Historyczno-Filozoficznego A. U., seria II, t. X i XII (Krak. 1898, 1899).
Ob. Estreicher Bibl. Pol. XX, 34.