Nazwisko i imię:
Konstadt H., dyrektor Tow. Kredytowego w Łodzi.
Opis/komentarz:
ob. Kurier Codzienny (Warsz. 1893, 1894).
Całość:
Konstadt H., dyrektor Tow. Kredytowego w Łodzi.
ob. Kurier Codzienny (Warsz. 1893, 1894).